Při objednávce nad 630Kč doprava ZDARMA, při platbě na ÚČET nad 400Kč DÁREK zdarma :)

Desátek a jak se modlit

Desátek růžence může mít mnoho podob.

Avšak malé růžence musí mít vždy přesný počet stejných korálků - tzv desátků - tedy 10ks. Mezi tyto desátky je možné vložit proměnlivý počet jiných korálků, čímž se vytvoří tělo zmenšeného růžence.

 

U Modlitby Páně, 3x Zdrávas Maria a Sláva ( jako u klasického růžence ) se prameny o počtu korálků rozcházejí - je tedy možné desátkový růženec pojmout kreativněji.

Desátek popis jednoduchý BeRareNejjednodušší desátek

Celý růženec desátek lze vyrobit z různě velkých korálků a libovolných druhů materiálů - může se jednat o korálky z chirurgické oceli, fasetované korálky (broušené korálky), skleněné korálky nebo velice oblíbené korálky z minerálů.

 

Ideální je odlišit vlastní desátky od ostatních méně důležitých korálků a to tvarem nebo velikostí (pro lepší orientaci při modlitbách).

 Desátek jak se modlit BeRareDesátek růžence

Oblíbená modlitební pomůcka na cesty, ať již jako růženec na ruku nebo růženec do auta, díky své velikosti je skvěle skladný.

 

Jak se modlíme desátekZáleží vždy na konkrétním provedení růžence.

Vždy začínáme na kříži:

Zahájení znamením kříže : Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Následuje 

Úvodní modlitba - Apoštolské vyznání víry:

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho Jediného, Pána našeho;
jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.

Poté již záleží na konkrétním zpracování desátku:

Modlitba Páně,

tři korálky - třikrát Zdrávas, Maria,

spojení tří cest - Sláva,

 

Nakonec tedy víme u každého desátku začínáme modlitbou Páně:

Tím se dostáváme na samotný "okruh" růžence. Ten začínáme modlitbou Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Následuje 10x Zdrávas Maria:

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš (zde vložíme tajemství např - kterého jsi ducha svatého počalaSvatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.