Při objednávce nad 630Kč doprava ZDARMA, při platbě na ÚČET nad 400Kč DÁREK zdarma :)

Růžence s medailí svatého Benedikta

Medaile svatého Benedikta bývá obvykle nošena na krku, růženci či škapulíři, ale také na ruce - náramek svatého Benedikta.

Často bývá umísťována v polích, v základech budov či v novověku v automobilech, kde ve spojení s pevnou vírou a modlitbou slouží k Božímu požehnání, přímluvě sv. Benedikta a umenšení moci zlých duchů.

Medaile svatého Benedikta v růženci BeRare

Medaile sv Benedikta je jeden z nejmocnějších symbolu naší katolické víře pro svou přímluvu o ochranu proti démonům a úkladům ďáblovým, její moc je připisována především výkupné hodnotě Kristovy oběti na kříži, účinku modliteb sv. Benedikta a jeho přímluvám v nebi, požehnání Církve a v neposlední řadě i víře a stavu milosti toho, kdo ji nosí a používá.

Medaile, jak ji známe dnes, byla poprvé vyrobena v roce 1880 na památku čtrnáctého století od narození sv. Benedikta arcibiskupstvím Monte Cassino ( nejvýznamnějším klášterem založeným světcem ).

 

Svatý Benedikt - BeRareSvatý Benedikt z Nursie (asi 470 – asi 543) byl katolický mnich, zakladatel západního mnišství, je autorem Benediktovy řehole a podle legendy založil okolo roku 529 klášter na Montecassinu ve střední Itálii.

Benediktova řehole se časem rozšířila po celé Evropě a vžilo se označení benediktini ("černí mniši"). Vznikl tak Řád svatého Benedikta – nejstarší mnišský řád západního křesťanství. Benedikt byl prohlášen za svatého v roce 1220.

Svátek svatého Benedikta slavíme 11. července.

 

 

Popis medaile svatého Benedikta, které používáme v růžencích BeRare: 

 

Medaile svatého Benedikta v růžencích BeRareN-D-S-M-D = Non Draco Sit Mihi Dux = Drak (ve smyslu ďábel) nechť není mým vůdcem.

V-R-S - N-S-M-V - S-M-Q-L - I-V-B = Vade Retro Satana, Numquam Suade Mihi Vana, Sunt Mala Qua Libas, Ipse Venena Bibas = Odejdi pryč Satane, nesváděj mě k marnostem; to, co mi ponoukáš je zlé, sám si vypij svůj jed.  

C-S-P-B = Crux sancti patris Benedicti = Kříž svatého otce Benedikta.

PAX = mír = heslo řádu sv. Benedikta.  

C-S-S-M-L = Crux Sacra Sit Mihi Lux = Svatý Kříž nechť je mým světlem.

 

Medaile svatého Benedikta v růžencích BeRare přední strana

Eius in obitu nostro prasentia muniamur = Nechť nás jeho přítomnost chrání v hodině smrti.

Crux sancti patris Benedicti = Kříž svatého otce Benedikta

Svatý Benedikt drží v pravé ruce kříž a v levé Řeholi sv. Benedikta. Po pravé straně je rozbitý pohár s hadem, po levé straně vidíme havrana, odnášejícího otrávený chléb. 

Tyto obrazy se vztahují k příběhům z Dialogů sv. Řehoře Velikého, při nichž byl sv. Benedikt zachráněn před nepřátelskými úklady mocí znaku sv. Kříže.  

 

Jak by medaile měla být používána?

Medaile svatého Benedikta patří mezi katolíky k nejoblíbenějším a s touto medailí je spojeno mnoho odpustků. Se zbožným používáním medaile jsou spojeny také duchovní výhody, jako je odvracení zla a pokušení, získání a obrácení hříšníků, pomoc ženám při porodu, síla při zachování čistoty, udělení milosti šťastné smrti, ochrana během bouří a přimlouvající se za léčení nemocí.