Při objednávce nad 630Kč doprava ZDARMA, při platbě na ÚČET nad 400Kč DÁREK zdarma :)

Kabbalah náramek

Symbolika červeného náramku

Červené náramky jsou jedním z nejznámějších symbolů kabaly. Jeho význam spočívá v ochraně a štěstí, které přináší svému nositeli. Existuje mnoho různých výkladů a tradic, které se váží k červené šňůrce v rámci Kabaly.

 

Červená barva symbolizuje bohatství a prosperitu, nošení červeného náramku může přilákat do života nositele hojnost a úspěch, odvrátit špatné vlivy a negativní síly. Červený náramek tak slouží jako připomínka, že je důležité věřit ve vlastní schopnosti a nutnost pozitivní energie.

 

Červený provázek nošený na ruce najdeme v historických pramenech v mnoha kulturách, z nejznámějších - v hinduismu, buddhismu, křesťanství, judaismu, ale také ve staré Číně.

 

Kabbalah náramek 2.0

Vznik a vývoj kabaly

Kabala má své kořeny v židovské náboženské tradici a její původ sahá až do starověkého Izraele. První zmínky o kabale lze najít ve starověkých textech, jako je Tóra a Talmud. Tyto texty obsahují mnoho symbolů a mystických učení, které byly později dále rozvíjeny a interpretovány v rámci kabaly.

Kabbalah se postupně rozvíjela a měnila v průběhu staletí. Byla ovlivněna různými kulturami a filozofiemi, včetně helénismu, gnosticismu a hermetismu. Významnou roli v rozvoji Kabala sehráli židovští mystici a učenci, jako je Mojžíš de León, který napsal slavný text Zohar, který je považován za jedno z nejdůležitějších děl o Kabbalah.

 

Kabbalah náramek v hinduismu

Vdané ženy nosí červenou nit - kabbalah náramek (také někdy žlutou nebo bílou) na levém zápěstí, muži a neprovdané ženy na pravém zápěstí. Červená šňůrka je považována za posvátnou a používá se při mnoha náboženských oslavách. 

V hinduistické tradici mají náramky vlastní formy a významy. Například, 'Rakhi' je náramek ze svěcené nitě, který je v průběhu svátku Raksha Bandhan navázán kolem zápěstí bratrů jejich sestrami jako vyjádření lásky a přání ochrany. Dalším příkladem může být 'Kangan', který se nosí při různých obřadech a slavnostech, a 'Mauli', svěcená červená nitě, která se váže kolem zápěstí během náboženských rituálů.

Kabbalah náramek 2.0
Kabbalah náramek 2.0

Kabbala náramek v buddhismu

Červená šňůrka, známá jako červená nit, je v buddhismu symbolem jednoty a spojení. Předpokládá se, že představuje nit příčiny a následku nebo propojení všech věcí.

V buddhistické tradici je červená nit obvykle vyrobena z červeného provázku a nosí se na zápěstí nebo na krku. Věří se, že svému nositeli přináší požehnání, ochranu a štěstí, a často se používá při rituálech a modlitbách k odvrácení zla a k dosažení pozitivních změn v životě.

Červený náramek v křesťanství

V křesťanské tradici je červená nit často spojována s myšlenkou "univerzální církve" a vírou, že všichni věřící jsou součástí jediného sjednoceného těla. Je také považována za symbol spojení mezi nebem a zemí a za most mezi hmotným a duchovním světem.

Šarlatová nit (někdy také šarlach, jasně červená barva), která symbolizuje vykoupení, je omotaná kolem ruky dvou biblických postav Phareze a Zaraha, kteří jsou zmíněni v Bibli v Genesis 38.

Kabbalah náramek 2.0
Kabbalah náramek 2.0

Kabbalah náramek v judaismu

Kabbalah je židovská mystická tradice, jejíž kořeny sahají až do starověkých časů. I když není náramek jako takový klíčovým prvkem v tradicích kabaly, popularita tzv. červené nitě – náramku, který má podle některých být spojen s kabbalistickou mystikou – vzrostla v dalších desetiletích a staletích. Tato červená nit se nosí obvykle na zápěstí jako ochranný talisman údajně proti zlému oku (devil eye) a přináší štěstí a ochranu nositeli. Původ tohoto zvyku není přesně zdokumentován, ale podle některých zdrojů je se nosí kvůli asociaci s Racheliným hrobem v Izraeli, který je považován za duchovní místo v kabbalistické tradici.

V judaismu, jak již bylo zmíněno, není tradiční náramek přímo spojen s hlavními náboženskými praktikami, ale kabbalistická červená nit se v moderní době stala amuletem.

Červené náramky ve starobylé Číně

Červená šňůrka na ruku, známá také jako "Hong Shi" nebo červená niť osudu, byla oblíbeným talismanem, který sloužil k ochraně, přinášel štěstí a odháněl zlo.

Červený náramek se nosil na levém zápěstí (často společně s dalšími magickými předměty, jako jsou amuletem, aby se zvýšila jeho ochranná moc), kde poskytoval ochranu zdraví, bohatství a vztahů svého nositele.

Kabbalah náramek 2.0